Tężnie w Ciechocinku

Jednym z bardziej znanych uzdrowisk nizinnych w Polsce jest Ciechocinek, a to z powodu solanki, którą odkryto w 1806 roku w pobliskim Słońsku. Potem za sprawą Stanisława Staszica w 1842 roku zaczęto budowę warzelni soli i dwóch pierwszych drewnianych tężni. Trzecią tężnię wzniesiono w drugiej połowie XIX wieku. Łączna długość tężni to 1740 metrów.

Początkowo służyły one tylko do zagęszczania solanki, a do celów leczniczych zaczęto je używać później.

Specyficzny mikroklimat, borowiny i źródła solankowo-jodowo-bromowe decydują o ciągłej popularności uzdrowiska. W parku zdrojowym znajdują się też zabytkowe łazienki, pijalnia wód źródlanych oraz muszla koncertowa.