Strzelno

Strzelno prawa miejskie uzyskało w 1231 roku. Legenda mówi, że wóz, którym jechał święty Wojciech podążający z misją chrystianizacyjną do Prus, najechał kołem na kamień, który w cudowny sposób zmiękł w tym czasie. Głaz ów i bruzdę po kole można oglądać do dziś.

Strzelno prócz ciekawej legendy może się poszczycić wieloma zabytkami. Zobaczymy tu niewielką romańską rotundę świętego Prokopa z około 1160 roku, jak również dawny kościół romański norbertanek pod wezwaniem Świętej Trójcy, z pięknie rzeźbionymi kolumnami.

W mieście utworzono Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława, gdzie można obejrzeć zabytki sztuki romańskiej.

Niedaleko Strzelna znajdują się kamienie strzeleńskie. Są to duże głazy, które najprawdopodobniej były ołtarzami ofiarnymi pogan.