Renesansowy Kościół Klarysek w Bydgoszczy

Kościół Klarysek powstał w 1590 roku jako nadbudowa stojącej tu od 1582 roku murowanej kaplicy szpitalnej Świętego Ducha. Wnętrze kościoła zagospodarowywano do 1602 roku. Natomiast w 1616 roku dobudowano nawę do zachodniej ściany kościoła.

W 1636 roku nastąpiła konsekracja kościoła i nadanie wezwania świętej Barbary i świętej Klary. Klaryski mieszkały w Bydgoszczy ponad 200 lat, kiedy to w 1834 roku pruskie władze miejskie przejęły klasztor wraz z kościołem. W kościele umieszczono magazyny, zakład oczyszczania miasta, a także remizę straży pożarnej. Świątynia została zwrócona do celów kultowych w 1920 roku i w 1925 roku ponownie konsekrowana. Renesansowy Kościół Klarysek w Bydgoszczy obecnie pełni funkcję kościoła akademickiego.