Wisła

Zamek w Świeciu nad Wisłą

Zamek w Świeciu położony jest na skarpie w widłach Wisły i Wdy. Jego niezwykłość polega na wprowadzeniu wysuniętych z naroży cylindrycznych baszt. W tym okresie większość wież warowni krzyżackich miało podstawę kwadratu lub prostokąta.

Zamek w Świeciu często nazywa się zamkiem wodnym, ze względu na odcięcie go od lądu systemem fos.

Okres panowania krzyżaków w Świeciu trwał około 150 lat. Natomiast po podpisaniu pokoju toruńskiego w 1466 roku, zamek stał się siedzibą starostów polskich. Podczas wojen szwedzkich zamek został spalony i częściowo zniszczony.

Obecnie można wejść na wieżę zamkową i podziwiać miasto i okolicę, natomiast w skrzydle zamkowym jest muzeum gdzie obejrzymy średniowieczne uzbrojenie.

Zamek w Bierzgłowie

Jednym z pierwszych na tym terenie zamków krzyżackich jest niewielki zamek w Bierzgłowie. Został wybudowany przez zakon krzyżacki w 1270 roku, na stromej skarpie pradoliny Wisły. Mimo burzliwych dziejów – sporo zostało z zamku. Do dnia dzisiejszego przetrwały: budynek konwentu, fragmenty murów obronnych przedzamcza wraz z wieżą, jak również gotycki portal z postacią jeźdźca i dwoma rycerzami. Rzeźba wykonana w bloku suszonej gliny, stanowi wybitne dzieło ceramiki europejskiej z przełomu XIII i XIV wieku. Jest to najstarsza zabytkowa rzeźba, jaka zachowała się na terenie Prus.

Chełmno

Niewielkie miasteczko położone na dziewięciu wzgórzach nad skarpą Wisły. Miasto zachowało cenny średniowieczny zespół architektoniczny.

Uzyskane w 1233 roku prawa miejskie stały się wzorem przy lokowaniu kolejnych osad, na tak zwanym prawie chełmińskim. Staromiejska zabudowa z zabytkowymi kamieniczkami oraz częściowo zachowane mury obronne z 17 basztami, sprawiają wrażenie, jakby czas się tutaj zatrzymał.

Na rynku podziwiać można przepiękny ratusz z cechami renesansu włoskiego Wspaniałe są też zabytki sakralne oraz spichlerze z XVIII i XIX wieku. W XVI wieku utworzono tu gimnazjum, które z czasem przekształcono w Akademię Chełmińską. W XVII wieku uzyskała ona status kolonii akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Toruń

Jednym z ważniejszych miast w województwie jest Toruń, który jest gratką dla koneserów architektury gotyckiej. Znajduje się tu około 350 zabytkowych budynków. Wśród nich znajdziemy tu ruiny toruńskiego zamku krzyżackiego z 1255 roku, który wybudowany został jako pierwsza twierdza na ziemi chełmińskiej. Ponadto Toruń ma wspaniałe zabytki sakralne, wśród nich najciekawszy jest kościół Najświętszej Marii Panny z 1350 roku oraz katedra św. św. Janów, gdzie był ochrzczony Mikołaj Kopernik.

W Toruniu zachowała się duża część murów miejskich z basztami i bramami, zwłaszcza kompletne mury od strony Wisły.

W Toruniu, zwanym miastem Mikołaja Kopernika, nie może też zabraknąć planetarium, które znajduje się niedaleko ratusza. W pobliskiej miejscowości Piwnice znajduje się obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika, z udostępnionym do zwiedzania radioteleskopem.

Toruń jest tętniącym życiem ośrodkiem kulturalnym. Jednym z ważniejszych wydarzeń teatralnych w Polsce jest Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”. Ponadto w Toruniu organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Sztuk Autorów Filmowych Camerimage – jest to impreza, na której nagradza się najlepsze zdjęcia filmowe roku.

Zobacz ofertę noclegową Torunia i okolic:

Parki Krajobrazowe w Kujawsko-pomorskim

Brodnicki Park Krajobrazowy utworzony w 1985 roku w celu ochrony najcenniejszych wartości przyrodniczych i krajobrazowych wliczając w to florę i faunę a także dobra materialne i historyczne danego terenu przy racjonalnie prowadzonej gospodarce.


Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego powstał w 2005 roku, w wyniku połączenia dwóch parków krajobrazowych, w celu ochrony naturalnego krajobrazu doliny Wisły, jednej z niewielu wielkich rzek europejskich, gdzie zostały zachowane naturalne ekosystemy z mozaiką siedlisk: przylegającymi do brzegów rzeki łąkami, starorzeczami, lasami łęgowymi oraz stromymi, aktywnymi geologicznie zboczami, dolinkami erozyjnymi, wąwozami porośniętymi grądami zboczowymi, roślinnością kserotermiczną i zbiorowiskami zaroślowymi.

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy utworzony w 1979 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem rozległych terenów pradoliny Wisły i krajobrazu leśnego.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy utworzony w 1990 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem terenów bagiennych i torfowisk.

Krajeński Park Krajobrazowy utworzony w 1998 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem wzgórz morenowych i rynien jeziornych. Wzgórza morenowe osiągają tu spore wysokości, a najwyższym punktem w województwie kujawsko-pomorskim jest Czarna Góra – 189 m n.p.m.

Nadgoplański Park Tysiąclecia utworzony w 1992 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz ochrony ptaków wędrownych. Równie ważnym zadaniem parku jest ochrona wartości kulturowych i historycznych tego regiony, który jest związany z początkami państwa polskiego.

Tucholski Park Krajobrazowy utworzony w 1985 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem zbiorowisk leśnych. Przewyższa tu bór sosnowy, ale zachowały się tu też grądy, dąbrowy, łęgi oraz olsy.

Wdecki Park Krajobrazowy utworzony w 1993 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem równin sandrowych i jezior rynnowych. Warto również zwrócić uwagę na zamieszkujące tu grupy etniczne Kociewiaków i Borowiaków z licznymi zabytkami kulturowymi.