uzdrowiska

Tężnie w Ciechocinku

Jednym z bardziej znanych uzdrowisk nizinnych w Polsce jest Ciechocinek, a to z powodu solanki, którą odkryto w 1806 roku w pobliskim Słońsku. Potem za sprawą Stanisława Staszica w 1842 roku zaczęto budowę warzelni soli i dwóch pierwszych drewnianych tężni. Trzecią tężnię wzniesiono w drugiej połowie XIX wieku. Łączna długość tężni to 1740 metrów.

Początkowo służyły one tylko do zagęszczania solanki, a do celów leczniczych zaczęto je używać później.

Specyficzny mikroklimat, borowiny i źródła solankowo-jodowo-bromowe decydują o ciągłej popularności uzdrowiska. W parku zdrojowym znajdują się też zabytkowe łazienki, pijalnia wód źródlanych oraz muszla koncertowa.

Inowrocław

Inowrocław w 1238 roku otrzymał prawa miejskie z rąk Kazimierza Kujawskiego. Dynamiczny rozwój miasta rozpoczął się w XIX wieku wraz z odkryciem złóż soli. Uruchomiono wówczas kopalnię z warzelnią. Natomiast w 1875 roku otworzono tu uzdrowisko.

Dziś miasto znane jest dzięki uzdrowisku, które zostało powiększone i przystosowane do nowoczesnych metod lecznictwa.

Ogromną atrakcją parku solankowego w uzdrowisku są niewątpliwie tężnie, których budowę rozpoczęto w 1995 roku. Na terenie całego kraju tężnie znajdują się jeszcze w Ciechocinku i Konstancinie-Jeziornie, a ostatnio uruchomiono również tężnię w Grudziądzu. W całej Europie tężni jest tylko dziesięć.

Zobacz ofertę noclegową Inowrocławia i okolic: