Strzelno

Romańska bazylika Świętej Trójcy w Strzelnie

Bazylika Świętej Trójcy w Strzelnie wzniesiona została w XII wieku dla zakonu norbertanek. Jest to romańska świątynia o budowie bazylikowej, wzniesiona na planie krzyża, z dwuwieżową fasadą i absydą zamykającą prezbiterium.

Kościół posiadał bardzo bogatą dekorację kamieniarską, jak portale, tympanony itp. Dziś największą atrakcją w świątyni są cztery kolumny międzynawowe, z czego dwie zasługują na szczególną uwagę. Nazywane są kolumnami cnót i przywar. Są to płaskorzeźbione kolumny zawierające 18 postaci, symbolizujących dobre i złe cechy ludzkiego charakteru.

Strzelno – rotunda św. Prokopa

Kościół w Strzelnie jest największą romańską rotundą w Polsce. Świątynia powstała najprawdopodobniej pod koniec XII wieku. Kościół zbudowano z granitowych ciosów.

Początkowo świątynia była pod wezwaniem Świętego Krzyża i pełniła funkcje sakralne do XV wieku, kiedy to została włączona do klasztoru norbertanek, gdzie pełniła funkcję dzwonnicy. Sakralny charakter przywrócono dopiero w XVIII wieku.

Podczas II wojny światowej rotunda została zamieniona na magazyn i dopiero w latach 50. XX wieku rozpoczęto odbudowę cennego zabytku.

Strzelno

Strzelno prawa miejskie uzyskało w 1231 roku. Legenda mówi, że wóz, którym jechał święty Wojciech podążający z misją chrystianizacyjną do Prus, najechał kołem na kamień, który w cudowny sposób zmiękł w tym czasie. Głaz ów i bruzdę po kole można oglądać do dziś.

Strzelno prócz ciekawej legendy może się poszczycić wieloma zabytkami. Zobaczymy tu niewielką romańską rotundę świętego Prokopa z około 1160 roku, jak również dawny kościół romański norbertanek pod wezwaniem Świętej Trójcy, z pięknie rzeźbionymi kolumnami.

W mieście utworzono Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława, gdzie można obejrzeć zabytki sztuki romańskiej.

Niedaleko Strzelna znajdują się kamienie strzeleńskie. Są to duże głazy, które najprawdopodobniej były ołtarzami ofiarnymi pogan.