spichlerze

Grudziądz

Grudziądz to miasto, które ponad dwieście lat należało do zakonu krzyżackiego (1231-1466). Dzieje miasta związane były z handlem rzecznym, a o świetności miasta w tym okresie świadczy zespół 26 spichlerzy wzniesionych w XVI-XVII wieku na skarpie wiślanej. Spichlerze te pełniły zarówno funkcje gospodarcze jak i militarne.

Na południu miasta ciągnie się pas obwarowań miejskich, z których zachowały się dwie linie murów i fosa.

W latach 1776 – 1786 na północnym skraju miasta powstała twierdza pruska, rozbudowana później przez Niemców. Jej zewnętrzny obwód tworzy 40 schronów bojowych.

W 2006 roku otwarta została w Grudziądzu tężnia solankowa.