Inowrocław

Tężnie w Inowrocławiu

Tężnie w Inowrocławiu otworzono w drugiej połowie XX wieku. Zespół tężni solankowych jest usytuowany w Parku Solankowym i jest to druga co do wielkości tężnia w Polsce. Kształt tężni to dwa połączone ze sobą wieloboki o obwodzie 300 metrów i wysokości 9 metrów.

Zasięg tężni szacuje się na około 300 metrów, a zalecenia lekarskie przewidują przebywanie nie dalej niż 30 metrów od tężni, na czas od 15 do 30 minut.

Kościół NMP w Inowrocławiu

Kościół Najświętszej Marii Panny pochodzi z XII wieku. Świątynia była największą w Europie środkowej tak zwaną bazyliką redukowaną, to znaczy nie miała transeptu.

Po pożarze w 1834 roku nazwali ją Ruiną. W kościele znajduje się obecnie XIV-wieczna rzeźba Uśmiechniętej Madonny i dzieciątka Jezus, datowana na 1370 – 1380. Sam budynek jest w stylu romańskim. Korpus kościoła jest jednonawowy na planie prostokąta. Od strony wschodniej zamyka go prostokątne prezbiterium, zakończone półkolistą absydą.

W 2008 roku kościół został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej.

Inowrocław

Inowrocław w 1238 roku otrzymał prawa miejskie z rąk Kazimierza Kujawskiego. Dynamiczny rozwój miasta rozpoczął się w XIX wieku wraz z odkryciem złóż soli. Uruchomiono wówczas kopalnię z warzelnią. Natomiast w 1875 roku otworzono tu uzdrowisko.

Dziś miasto znane jest dzięki uzdrowisku, które zostało powiększone i przystosowane do nowoczesnych metod lecznictwa.

Ogromną atrakcją parku solankowego w uzdrowisku są niewątpliwie tężnie, których budowę rozpoczęto w 1995 roku. Na terenie całego kraju tężnie znajdują się jeszcze w Ciechocinku i Konstancinie-Jeziornie, a ostatnio uruchomiono również tężnię w Grudziądzu. W całej Europie tężni jest tylko dziesięć.

Zobacz ofertę noclegową Inowrocławia i okolic:

O regionie

Województwo kujawsko-pomorskie jest regionem zróżnicowanym pod względem historii i geografii. Region ten obejmuje historyczne Kujawy, część Pomorza Nadwiślańskiego oraz północno-wschodnią Wielkopolskę. Na terenie województwa znajdują się dwa duże kompleksy leśne: Bory Tucholskie i Puszcza Bydgoska. Ponadto jest tu dziewięć parków krajobrazowych i 81 rezerwatów.

To właśnie tu, w Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik, a także powstały słynne na cały kraj pierniki. To właśnie tu, w Biskupinie odkryto najstarszą na ziemiach polskich osadę kultury łużyckiej. Właśnie tu, w Kruszwicy myszy zjadły legendarnego władcę Polski – Popiela. To właśnie tu, we Włocławku jest najdłuższe jezioro zaporowe w Polsce, a także tu, w Fojutowie znajduje się jedyny w Polsce, tak dobrze zachowany akwedukt. Właśnie tu, w Bydgoszczy znajduje się najstarszy w Polsce Kanał Bydgoski, łączący dorzecze Wisły i Odry.

Surowce naturalne, jakie są tu pozyskiwane, to przede wszystkim sól kamienna z okolic Inowrocławia, wapienie dla przemysłu ceramicznego oraz surowce budowlane, takie jak: glina, piasek czy żwir. W Ciechocinku, Inowrocławiu, a ostatnio również w Grudziądzu wykorzystywane są wody solankowe do tężni solankowych.

Głównymi gałęziami przemysłu w województwie kujawsko-pomorskim jest przemysł chemiczny, w tym wytwórnia nawozów sztucznych we Włocławku oraz zakład chemii organicznej w Bydgoszczy. Ponadto rozwinięty jest tu przemysł papierniczy i wydobycie soli.

Gospodarka rolna w tym regionie ma spore znaczenie, a użytki rolne zajmują 64,4% ogólnej powierzchni województwa. Głównie uprawia się tu zboża, buraki cukrowe i ziemniaki. Ponadto prowadzona jest hodowla trzody chlewnej.