bazylika

Romańska bazylika Świętej Trójcy w Strzelnie

Bazylika Świętej Trójcy w Strzelnie wzniesiona została w XII wieku dla zakonu norbertanek. Jest to romańska świątynia o budowie bazylikowej, wzniesiona na planie krzyża, z dwuwieżową fasadą i absydą zamykającą prezbiterium.

Kościół posiadał bardzo bogatą dekorację kamieniarską, jak portale, tympanony itp. Dziś największą atrakcją w świątyni są cztery kolumny międzynawowe, z czego dwie zasługują na szczególną uwagę. Nazywane są kolumnami cnót i przywar. Są to płaskorzeźbione kolumny zawierające 18 postaci, symbolizujących dobre i złe cechy ludzkiego charakteru.