Przyroda Kujawsko-pomorska

Przyroda

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajdują się dwa duże obszary leśne: Bory Tucholskie i Puszcza Bydgoska, ponadto znajduje się tu dziewięć parków krajobrazowych, 81 rezerwatów i 1805 pomników przyrody.

Parki Krajobrazowe w Kujawsko-pomorskim

Brodnicki Park Krajobrazowy utworzony w 1985 roku w celu ochrony najcenniejszych wartości przyrodniczych i krajobrazowych wliczając w to florę i faunę a także dobra materialne i historyczne danego terenu przy racjonalnie prowadzonej gospodarce.


Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego powstał w 2005 roku, w wyniku połączenia dwóch parków krajobrazowych, w celu ochrony naturalnego krajobrazu doliny Wisły, jednej z niewielu wielkich rzek europejskich, gdzie zostały zachowane naturalne ekosystemy z mozaiką siedlisk: przylegającymi do brzegów rzeki łąkami, starorzeczami, lasami łęgowymi oraz stromymi, aktywnymi geologicznie zboczami, dolinkami erozyjnymi, wąwozami porośniętymi grądami zboczowymi, roślinnością kserotermiczną i zbiorowiskami zaroślowymi.

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy utworzony w 1979 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem rozległych terenów pradoliny Wisły i krajobrazu leśnego.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy utworzony w 1990 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem terenów bagiennych i torfowisk.

Krajeński Park Krajobrazowy utworzony w 1998 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem wzgórz morenowych i rynien jeziornych. Wzgórza morenowe osiągają tu spore wysokości, a najwyższym punktem w województwie kujawsko-pomorskim jest Czarna Góra – 189 m n.p.m.

Nadgoplański Park Tysiąclecia utworzony w 1992 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz ochrony ptaków wędrownych. Równie ważnym zadaniem parku jest ochrona wartości kulturowych i historycznych tego regiony, który jest związany z początkami państwa polskiego.

Tucholski Park Krajobrazowy utworzony w 1985 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem zbiorowisk leśnych. Przewyższa tu bór sosnowy, ale zachowały się tu też grądy, dąbrowy, łęgi oraz olsy.

Wdecki Park Krajobrazowy utworzony w 1993 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem równin sandrowych i jezior rynnowych. Warto również zwrócić uwagę na zamieszkujące tu grupy etniczne Kociewiaków i Borowiaków z licznymi zabytkami kulturowymi.