Miasta Kujawsko-pomorskie

Brodnica

Brodnica leżąca nad rzeką Drwęcą wzięła swoją nazwę dzięki granicznemu położeniu i brodu, umożliwiającego przejście przez rzekę.

Najstarsza część miasta mieści się na lewym brzegu rzeki Drwęcy, gdzie już od XII wieku istniała komora celna i kasztelania książąt mazowieckich i kujawskich. Akt lokacyjny Brodnica uzyskała w 1298 roku jeszcze przed wprowadzeniem tu zakonu krzyżackiego.

Przez Brodnicę płynie rzeka Drwęca, która doskonale nadaje się do spływów kajakowych, a Pojezierze Brodnickie przyciąga również żeglarzy.

Zobacz ofertę noclegową Brodnicy i okolic:

Golub-Dobrzyń

Miasto Golub-Dobrzyń powstało 15 maja 1951 roku przez połączenie dwóch miast: Golubia i Dobrzynia, który był niegdyś przedmieściami Golubia. Dobrzyń leżał na drugim brzegu rzeki Drwęcy w ziemi dobrzyńskiej.

Pierwsze wzmianki o wsi Golub pochodzą z 1258 roku. Kiedy Golub otrzymał prawa miejskie dokładnie nie wiadomo, gdyż dokumenty lokacyjne zaginęły już w średniowieczu.

Golub-Dobrzyń może się pochwalić sporą liczbą zabytków wśród których warto wspomnieć o zamku golubskim, wzniesionym przez zakon krzyżacki, kościół świętej Katarzyny w Dobrzyniu z 1823 roku, kościół świętej Katarzyny w Golubiu oraz całe stare miasto.

Strzelno

Strzelno prawa miejskie uzyskało w 1231 roku. Legenda mówi, że wóz, którym jechał święty Wojciech podążający z misją chrystianizacyjną do Prus, najechał kołem na kamień, który w cudowny sposób zmiękł w tym czasie. Głaz ów i bruzdę po kole można oglądać do dziś.

Strzelno prócz ciekawej legendy może się poszczycić wieloma zabytkami. Zobaczymy tu niewielką romańską rotundę świętego Prokopa z około 1160 roku, jak również dawny kościół romański norbertanek pod wezwaniem Świętej Trójcy, z pięknie rzeźbionymi kolumnami.

W mieście utworzono Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława, gdzie można obejrzeć zabytki sztuki romańskiej.

Niedaleko Strzelna znajdują się kamienie strzeleńskie. Są to duże głazy, które najprawdopodobniej były ołtarzami ofiarnymi pogan.

Chełmża

Osada istniała tu już na początku XIII wieku. Osada wraz z grodem, noszące wówczas nazwę Łoza, książę Konrad Mazowiecki przekazał biskupowi misyjnemu Christianowi w 1222 roku. Natomiast w 1251 roku została przeniesiona z Chełmna do Chełmży stolica diecezji.

Miasto zachowało po dziś dzień swój średniowieczny urok. Ponad miastem góruje kościół kolegiacki pod wezwaniem Trójcy Świętej. Kościół ten jest jednym ze starszych obiektów sakralnych na ziemi chełmińskiej. Również warty uwagi jest kościół bazylikowy pod wezwaniem świętego Mikołaja. W świątyni znajduje się późnorenesansowy ołtarz, w którym umieszczono obraz pędzla Luca Giordano przedstawiający Hołd Trzech Króli.

Chełmno

Niewielkie miasteczko położone na dziewięciu wzgórzach nad skarpą Wisły. Miasto zachowało cenny średniowieczny zespół architektoniczny.

Uzyskane w 1233 roku prawa miejskie stały się wzorem przy lokowaniu kolejnych osad, na tak zwanym prawie chełmińskim. Staromiejska zabudowa z zabytkowymi kamieniczkami oraz częściowo zachowane mury obronne z 17 basztami, sprawiają wrażenie, jakby czas się tutaj zatrzymał.

Na rynku podziwiać można przepiękny ratusz z cechami renesansu włoskiego Wspaniałe są też zabytki sakralne oraz spichlerze z XVIII i XIX wieku. W XVI wieku utworzono tu gimnazjum, które z czasem przekształcono w Akademię Chełmińską. W XVII wieku uzyskała ona status kolonii akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Inowrocław

Inowrocław w 1238 roku otrzymał prawa miejskie z rąk Kazimierza Kujawskiego. Dynamiczny rozwój miasta rozpoczął się w XIX wieku wraz z odkryciem złóż soli. Uruchomiono wówczas kopalnię z warzelnią. Natomiast w 1875 roku otworzono tu uzdrowisko.

Dziś miasto znane jest dzięki uzdrowisku, które zostało powiększone i przystosowane do nowoczesnych metod lecznictwa.

Ogromną atrakcją parku solankowego w uzdrowisku są niewątpliwie tężnie, których budowę rozpoczęto w 1995 roku. Na terenie całego kraju tężnie znajdują się jeszcze w Ciechocinku i Konstancinie-Jeziornie, a ostatnio uruchomiono również tężnię w Grudziądzu. W całej Europie tężni jest tylko dziesięć.

Zobacz ofertę noclegową Inowrocławia i okolic:

Włocławek

Włocławek to miasto z bardzo bogatą historią. Ślady pierwszej osady kultury łużyckiej datowane są na około 1000 rok p.n.e., natomiast około 500 roku p.n.e. została tu założona osada kultury pomorskiej. Pierwszy gród na terenie obecnego Włocławka powstał w X – XI wieku, za panowania Bolesława Chrobrego. Był to wówczas liczący się gród w skali kraju.

Włocławek przywileje miejskie otrzymał w 1255 roku, na prawie chełmińskim.

Miasto, z uwagi na swą bogatą historię, ma wiele do zaoferowania miłośnikom architektury. Warto odwiedzić gotycki kościół świętego Witalisa, Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny czy Pałac Biskupi

Grudziądz

Grudziądz to miasto, które ponad dwieście lat należało do zakonu krzyżackiego (1231-1466). Dzieje miasta związane były z handlem rzecznym, a o świetności miasta w tym okresie świadczy zespół 26 spichlerzy wzniesionych w XVI-XVII wieku na skarpie wiślanej. Spichlerze te pełniły zarówno funkcje gospodarcze jak i militarne.

Na południu miasta ciągnie się pas obwarowań miejskich, z których zachowały się dwie linie murów i fosa.

W latach 1776 – 1786 na północnym skraju miasta powstała twierdza pruska, rozbudowana później przez Niemców. Jej zewnętrzny obwód tworzy 40 schronów bojowych.

W 2006 roku otwarta została w Grudziądzu tężnia solankowa.

Bydgoszcz

W Bydgoszczy warto odwiedzić wyspę zwaną Wenecją Bydgoską. Wzniesione tu spichrze tworzą bez wątpienia najbardziej malowniczy zakątek starego miasta. Natomiast w północnej części miasta utworzono Leśny Park Kultury i Wypoczynku, na którego terenie znajduje się Ogród Fauny Polskiej, specjalizujący się w hodowli zwierząt krajowych.

W Bydgoszczy funkcjonują dwa teatry i Filharmonia Pomorska imienia Ignacego Paderewskiego. Odbywają się u festiwale i imprezy artystyczne.

Ponadto w Bydgoszczy możemy zobaczyć wiele zabytków architektury, wśród których warto wspomnieć o gotyckiej katedrze z XV wieku, czy XIX wiecznej zabudowie miejskiej.

Tuchola

Miasto położone jest na granicy Pojezierza Krajeńskiego i Borów Tucholskich. Tuchola jest starą osadą pomorską, o której pisano już w 1287 roku.

Do dnia dzisiejszego zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z prostokątnym rynkiem i czytelnym zarysem murów obronnych z prostokątnymi basztami.

W Tucholi krzyżują się liczne szlaki kajakowe, rowerowe i piesze.