Golub-Dobrzyń

Miasto Golub-Dobrzyń powstało 15 maja 1951 roku przez połączenie dwóch miast: Golubia i Dobrzynia, który był niegdyś przedmieściami Golubia. Dobrzyń leżał na drugim brzegu rzeki Drwęcy w ziemi dobrzyńskiej.

Pierwsze wzmianki o wsi Golub pochodzą z 1258 roku. Kiedy Golub otrzymał prawa miejskie dokładnie nie wiadomo, gdyż dokumenty lokacyjne zaginęły już w średniowieczu.

Golub-Dobrzyń może się pochwalić sporą liczbą zabytków wśród których warto wspomnieć o zamku golubskim, wzniesionym przez zakon krzyżacki, kościół świętej Katarzyny w Dobrzyniu z 1823 roku, kościół świętej Katarzyny w Golubiu oraz całe stare miasto.