Chełmża

Osada istniała tu już na początku XIII wieku. Osada wraz z grodem, noszące wówczas nazwę Łoza, książę Konrad Mazowiecki przekazał biskupowi misyjnemu Christianowi w 1222 roku. Natomiast w 1251 roku została przeniesiona z Chełmna do Chełmży stolica diecezji.

Miasto zachowało po dziś dzień swój średniowieczny urok. Ponad miastem góruje kościół kolegiacki pod wezwaniem Trójcy Świętej. Kościół ten jest jednym ze starszych obiektów sakralnych na ziemi chełmińskiej. Również warty uwagi jest kościół bazylikowy pod wezwaniem świętego Mikołaja. W świątyni znajduje się późnorenesansowy ołtarz, w którym umieszczono obraz pędzla Luca Giordano przedstawiający Hołd Trzech Króli.